Albert Parkiet

Podłogi o jakich marzysz

ul. Namysłowskiego 1, 05 -820 Piastów 

Wilgotnościomierz - narzędzie do pomiaru wilgotności drewna.

Pomiar wilgotności drewna

Wilgotność drewna nie jest stała najczęściej decydując o jego właściwościach. Zbyt wilgotne drewno jest podatne na rozwój grzybów, ale przede wszystkim kurczy się podczas suszenia a podczas nasiąkania wodą pęcznieje. Skutkuje to uszkodzeniami powierzchni podłogi drewnianej. Zbyt suche drewno pęka i rozwarstwia się. Idealna wilgotność drewna jest różna i zależy od rodzaju drewna oraz jego przeznaczenia.

Pożądana wilgotność drewna dla elementów montowanych wewnątrz pomieszczeń (parkiet, deska podłogowa, itd.) które nie będą miały kontaktu z wilgotnym powietrzem zewnętrznym powinna wynosić w przedziale od 6 do 10%.

Metoda elektrometryczna nie wymaga pobrania próbek drewna i polega na pomiarze oporu elektrycznego, który jest zmienny w zależności od poziomu wilgotności drewna. Przewodnictwo elektryczne zwiększa się wraz ze zwiększeniem wilgotności drewna aż do punktu nasycenia włókien – po nim wzrost wilgotności powoduje już nieznaczne zmiany przewodnictwa.

Do pomiarów wilgotności tą metodą służą wilgotnościomierze. Jeśli potrzebujemy zmierzyć wilgotność posiadanego drewna, nie musimy od razu kupować wilgotnościomierza czy oddawać próbek do laboratorium. Taką usługę po prostu wykonujemy sami w ramach usługi.