Albert Parkiet

Podłogi o jakich marzysz

ul. Namysłowskiego 1, 05 -820 Piastów 

Aparat CM - narzędzie do pomiaru wilgotności podłoża.

Pomiary wilgotności podłoża

Należy przeprowadzić pomiar wilgotności posadzki aparatem CM, wykuwając próbkę i chemicznie badając  jej skład.

Zbyt wilgotna posadzka jest częstym powodem późniejszego tzw. „łutkowania” parkietu czy też "wstawania" parkietu co jest bardzo niekorzystne w dalszym użytkowaniu podłogi drewnianej. Pomiaru dokonujemy nie tylko w momencie pierwszych oględzin posadzki, ale również tuż przed montażem.

Normy wilgotności posadzki są uzależnione od rodzaju materiału z którego została wykonana. Wilgotność cementu powinna zawierać się w 2% andryhytu - do 0,5%. Jeżeli posadzka jest za wilgotna osuszamy ją odpowiednio wcześniej przed przewidywanym czasem montażu podłogi drewnianej. Oprócz wilgotności dokonujemy pomiarów innych parametrów posadzki, jej równości i twardość a także stanu zacierki czy pęknięć.