Albert Parkiet

Podłogi o jakich marzysz

ul. Namysłowskiego 1, 05 -820 Piastów 

Wzmacnianie podłoża

Jedna z czynności sprawdzającej stan posadzki betonowej jest próba twardości i jednorodności. Z reguły podajemy próbie powierzchnie, które wzbudzają naszą obawę. Jeżeli podłoże jest słabe lub próba wyjdzie niepomyślnie staramy się zastosować poniższe rozwiązania, aby wzmocnić Waszą podłogę. Działania te są niezbędne do poprawnego montażu, jak również późniejszego poprawnego wykorzystania nowej podłogi. 

Działanie nr. 1  

Usunięcie wierzchniej warstwy podłoża poprzez frezowanie a następie wylanie
cienkiej masy samopoziomującej.

Działanie nr. 2

Gruntowanie podłoża gruntem o właściwościach głęboko penetrujących-krzemianowych a następnie poliuretanowym.

Działanie nr. 3

Klejenie maty wzmacniającej podłoże na którym przewidziane są prace.

Działanie nr. 4

Wyszlifowywanie posadzki betonowej diamentami tzw. zdjęcie zacierki.

Działanie nr. 5

Miejscowe naprawienie wylewki (pęknięcia) przy zastosowaniu specjalnych żywic epoksydowych i klamr.